Beviser faktureret

Vi har i dag faktureret for førstehjælpsbeviser, der er udstedt i regi af FSFI i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. Faktureringen gælder udstedelser foretaget i perioden 1. august til 31. august 2023.

Hvilket kursus, beviserne er udstedt for, og antallet af beviser pr. kursus fremgår af fakturaen.

Fakturaen stiles og sendes til den modtager og mailadresse, du på din profil på www.fsfi.dk har oplyst som din faktureringsadresse på det tidspunkt, hvor vi fakturerer.
Hvis du har valgt en alternativ profil til betalingen, får du selv en kopi, så du kan følge med.

Hvis du har oplyst, at du betaler via EAN, er fakturaen sendt til det EAN-nummer, der på fsfi.dk er markeret som betaler af dine beviser.

Fast betalingsordning
Hvis du er tilmeldt den faste betalingsordning, har du modtaget en kvittering.
Og har vi ikke har kunnet trække penge på dit kort, har du i stedet modtaget en regning.

Bemærk, at når du tilmelder eller skifter et kort, skal allerede udstedte regninger betales manuelt. 
Den automatiske trækning kan først foretage fra næste gang, vi udsteder fakturaer.

Næste fakturering af beviser
Den 16. oktober faktureres der for beviser udstedt i september måned.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til din faktura eller din betalingsstatus, er du velkommen til at kontakte Lene Nielsen på lbn@fsfi.dk , Christina på sek@fsfi.dk eller ringe til sekretariatet i vores telefontid.