I uge 46 er Lene den eneste på kontoret.

Da Lene jo er på deltid og endnu ikke helt inde i hver eneste arbejdsgang i foreningen,
betyder dette, at nogle typer henvendelser vil opleve en længere ekspeditionstid i uge 46.
Visse henvendelser kan muligvis først besvares i uge 47.

Heldigvis opretholdes de sædvanlige telefontider i uge 46: 

Mandag 10 - 13.00
Tirsdag 10 - 11.30 
Torsdag 13.30 - 16.30  

I uge 47 er vi fuldt bemandet igen.