Bliv medlem

Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer

Retningslinjer for Førstehjælpsinstruktører

Genlæs Dansk Førstehjælpsråds gældende retningslinjer for førstehjælpsinstruktører, som du accepterede at følge ved din indmeldelse i FSFI. Disse retningslinjer er rammen for din undervisning i førstehjælp.

Retningslinjerne er senest opdateret i marts 2020.

Retningslinjer for genoplivning af børn 0 - 18 år

DFR udsendte i september 2021 særlige retningslinjer for genoplivning af børn 0 - 18 år.

I den forbindelse har FSFI udfærdiget denne følgetekst:

"ERC Guidelines 2021 (kap. 10) og DFR om HLR til børn, 0-18 år:
ERC GL 2021 skelner mellem tre typer førstehjælpere i anbefalingen om HLR til børn, 0-18 år:

  • Utrænede lægfolk - følger vejledningerne fra telefon-guidet HLR fra 1-1-2
  • Førstehjælpere, som er trænet i HLR til voksne - følger HLR-algoritmen til voksne evt. med enkle tilpasninger til børn
  • Førstehjælpere, der er fuldt kompetente til Paediatric Basic Life Support (PBLS) - følger PBLS-algoritmen

ERC forholder sig til hvem, der skal gøre hvad, i en skarp situation efter at en eventuel HLR-træning er gennemført.
På nationalt plan blander ERC sig ikke i snitfladerne for hvem, der skal lære hvad.

DFR's 7 organisationer har derfor truffet en enstemmig beslutning om snitfladerne for HLR til børn, 0-18 år, i følgende regi:

I DFR-regi:

  • Lægfolk uden særligt ansvar for børn trænes i HLR-algoritmen for voksne, hvor teknikken er tilpasset barnets størrelse.
  • Lægfolk med ansvar for børn (f.eks. pædagoger, lærere, dagplejere, livreddere, mv.) undervises i HLR-algoritmen for voksne med følgende ændringer, der gør den mere egnet til brug på børn:

Giv 5 indblæsninger, inden du begynder kompressioner.
Hvis du er alene uden mobil, skal du udføre HLR i cirka 1 minut, før du tilkalder hjælp.
Komprimer brystet med mindst en tredjedel af dets dybde.
Brug to-fingre-teknik alternativt to tommelfingre-teknik til et spædbarn; Brug en eller to hænder til et barn over et år for at opnå en passende komprimeringsdybde (mindst 1/3 dybde)

Udenfor DFR-regi:
Sundhedspersonale (f.eks. personale i traumecentre, pædiatriske læger og sygeplejersker, paramedicinere) trænes i PBLS-algoritmen (hvis de ikke er forpligtet til at udføre en anden algoritme, f.eks. PALS-algoritmen). Disse fagfolk arbejder normalt i hold af to eller flere og har tilstrækkelig med viden, færdigheder, kompetence samt løbende uddannelsesprogrammer til at håndtere en PBLS-algoritme. DFR anser således ”The fully Competent Provider” som denne gruppe.

Gråzonen:
Der er andre mulige førstehjælpere som tandlæger, praktiserende læger, hjemmeplejere og skolesygeplejersker, der er sundhedspersonale, der arbejder med børn, men disse arbejder ofte alene. Selvom de muligvis skal genoplive et barn, vil det være en meget usædvanlig begivenhed, og det er mere sandsynligt, at de skal genoplive en forælder eller bedsteforælder. Det vil være tilstrækkeligt at undervise disse grupper i HLR-algoritmen til voksne med de enkle tilpasninger til børn, medmindre de specifikt udtrykker et særligt ønske eller interesse for at lære den fulde PBLS-algoritme.

Hjertestarter/AED og børn, 0-18 år

  • Hvis barnet er bevidstløs og uden normal vejrtrækning, og der er flere til stede: Bed personen om at fremskaffe en AED, hvis muligt - i forbindelse med at der ringes 1-1-2.
  • Hvis du er alene: Start HLR - Forlad IKKE personen for at lede efter en AED.

Elektroder skal monteres med minimal eller ingen afbrydelse i 30:2-rytmen. Start kompressioner umiddelbart efter stødafgivelsen eller intet-stød-meddelelsen.

Elektrodeplacering:
Som standard placeres den ene elektrode til højre for den øvre del af brystbenet under kravebenet.

Den anden elektrode placeres ude på siden af nedre venstre brystkasse (i midtaxillærlinjen).

For ekstra effektivitet vinkles den anden elektrode, så dens lange led er parallel med linjen tværs over nedre del af brystkassen (cranio-caudal positionen).

Alternativt, hvis elektroderne er meget store i forhold til barnets krop, placeres den ene elektrode foran på brystbenet, den anden på ryggen på niveau med skulderbladene.

Spædbørn og børn under 8 år:

  • Brug børneelektroder eller børneindstilling på hjertestarteren, hvis det haves.
  • Hvis børneelektroder eller børneindstilling ikke er tilgængelig, anvendes hjertestarteren som den er med voksenelektroder på alle aldre.

Har du spørgsmål til retningslinjerne er du naturligvis velkommen til at FSFI. Skriv til sek@fsfi.dk
- også hvis henvendelsen ønskes videresendt til bestyrelsen eller DFR.