Bliv medlem

Værd at vide

Hvem kan være medlem?
Alle godkendte førstehjælpsinstruktører under Dansk Førstehjælpsråd kan søge om medlemskab af FSFI. Medlemskabet er altid personligt; også selv om din arbejdsplads betaler.
Mange af foreningens medlemmer har egen virksomhed på del- eller fuldtidsbasis, andre udfører opgaver for kollegers firmaer eller på uddannelsessteder.
Der er intet krav om CVR-nummer for at blive medlem af FSFI.

Hvis du ikke er uddannet førstehjælpsinstruktør endnu, skal du først uddannes. FSFI uddanner ikke instruktører, men vi har et godt samarbejde med NOBR.

Hvad koster det?
Det årlige kontingent, gebyrer og andre medlemsudgifter fastsættes på generalforsamlingen. Ved indmeldelse betales et engangsgebyr samt kontingent for 2024.
Du finder her vores takster, som er gældende fra og med 1. april 2024. 

Sådan melder du dig ind:
For at søge medlemskab af FSFI skal du have et gyldigt instruktørbevis. Til en start skal du, når du har sat dig ind i, hvad medlemskabet indebærer, udfylde denne formular samt læse og godkende Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer.

Husk at du først er medlem og klar til at undervise, når du har betalt og er oprettet som FSFI-instruktør i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. Typisk tager indmeldelsesforløbet mellem et par dage og en uge - alt efter tidspunkt og travlhed.

Vil du vide mere?
Hvis du gerne vil vide mere om foreningen, inden du melder dig ind, kan du læse mere om FSFI og se foreningens vedtægter og procedurer her.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

 

Medlemsfordele

Hvad får du ud af medlemskabet af FSFI?

 • Medlemsarrangementer, fyraftensmøder, temadage med fagligt indhold. Netværk med andre instruktører.
 • Medlemsrabat hos en række forskellige leverandører af  førstehjælps- og træningsudstyr.
 • Mulighed for at fremgå af den offentlige instruktørsøgning
  med firma, navn eller arbejdssted - se her.
 • Fælles erhvervs - og produktansvarsforsikring gennem FSFI - hvis du forvolder skade under afholdelsen af et kursus. Læs mere.
 • Vedligeholdelseskurser - i samarbejde med NOBR tilbyder vi vedligeholdelseskurser med en lille rabat.
 • Bevissupport og vejledning - FSFI's sekretariat og bestyrelse hjælper med at besvare spørgsmål til bevissystemet, uddannelsesplaner og retningslinjer.
 • Fingeren på pulsen - en bestyrelse, der er engageret og repræsenteret i mange faglige sammenhænge.
 • Medbestemmelse og medansvar - mød op på generalforsamlingen og vær med til at sætte dit præg på foreningen. Mød bestyrelsen til forskellige arrangementer i FSFI.
 • Faglig viden og muligheden for, at du kan stille spørgsmål, hvor vi eventuelt kan hjælpe med at indhente ekstern faglig rådgivning.
 • Advokatbistand - medlemsrabat hos advokatfirma samt aftale om kortvarigt telefonisk konsultation uden beregning for medlemmer. 
 • Pensionsrådgivning - alle medlemmer tilbydes mulighed for pensions-rådgivning særligt målrettet selvstændige og freelancere.
 • Mulighed for automatisk betaling - udstedte DFR-beviser og dit kontingent kan betales automatisk via et tilmeldt betalingskort, og regningen kan desuden stiles til din evt. arbejdsgiver. 
 • Et forenings-sekretariat
  Sekretariatet er bemandet med en fuldtids- og en deltidsmedarbejder. Hurtig formidling af nyheder og svar på dine spørgsmål om undervisning, beviser og medlemskab.