Bliv medlem

FSFI’s medlemmer er omfattet af en fælles forsikring.

Det blev på generalforsamlingen i 2014 vedtaget, at FSFI gennem en forsikringsmægler skulle tegne en fælles erhvervs- og produktansvarsforsikring gældende pr.1 januar 2015 og med udvidet dækning for de områder, der vil være relevante for førstehjælpsinstruktører. Forsikringen dækker foreningens medlemmer.

For at et medlem er omfattet af forsikringen, skal kontingentet være betalt, og medlemmet skal have adgang til at udstede beviser i regi af FSFI i Dansk Førstehjælpsråd bevissystem.

"De sikredes aktiviteter:

  • Førstehjælpsinstruktører, dog udelukkende fuldgyldige og betalende medlemmer af FSFI.
  • Elementær brandbekæmpelse, dog udelukkende fuldgyldige og betalende medlemmer af FSFI."

 

 

Indhold af forsikringen:

Erhvervs- og produktansvar
Denne dækning omfatter ansvar for fysisk skade på personer og ting i forbindelse med driften af din virksomhed. F.eks. hvis du ved et uheld vælter en person eller en ting ned fra en stige, et bord eller lignende.

Behandling og bearbejdning
En almindelig ansvarsforsikring dækker ikke skader på ting og personer, du som instruktør har i din varetægt eller under behandling og bearbejdning (eks. ved øvelse af en nødflytning). Med behandlings- og bearbejdningsdækningen i FSFIs fælles forsikring er du dækket for sådanne skader.

Fareafværgelse
Forsikringen dækker de udgifter, som forsikringstageren finder nødvendige at afholde med henblik på at afværge en umiddelbar fare, der kan resultere i en skade.

Pludselig forurening
Denne dækning er standard i alle erhvervs- og produktansvarsforsikringer i dag. Tidligere var forurening omfattet af den almindelige grunddækning, men forsikringsselskaberne valgte for nogle år siden at dække evt. forureningsrisiko under denne specielle udvidelse (som altså er standard).


Kurser i elementær brandbekæmpelse.
Dog er det med den klausul, at underviseren skal kunne bevise, at vedkommende er godkendt instruktør i elementær brandbekæmpelse, for at der kan være mulighed for at forsikringen dækker evt. skader på kursister.

Væsentligst ved forsikringen
er punktet omkring ’behandling og bearbejdning’. Gennem denne forsikring vil instruktøren være dækket, hvis der forvoldes skade på en kursist under demonstration af en øvelse (eks. en nødflytning). Derudover dækker forsikringen, hvis en kursist laver skade på sig selv, eller hvis kursisten laver skade på en anden kursist.

Bemærk at forsikringen ikke dækker,
hvis instruktører forvolder skade på hinanden.
Det skal ligeledes bemærkes at forsikringen ikke indeholder arbejdsskadeforsikring, løsøreforsikring og lign.

Andre forsikringer
Har man som selvstændig erhvervsdrivende andre erhvervsforsikringer, f.eks. arbejdsskadeforsikring, løsøreforsikring og lign. kan man roligt fortsætte med disse. Dog kan man som medlem af FSFI opsige sin almindelige Erhvervs- og Produktansvarsforsikring, idet denne del er dækket igennem FSFI forsikringen via medlemskabet af FSFI. Der sker dog intet hvis man ikke gør dette, og derfor har to forsikringer som dækker samme område, FSFI forsikringen er gældende alligevel.