Bliv medlem

Sådan vælges bestyrelsen

Foreningens bestyrelse vælges på årets generalforsamling, der finder sted hvert forår. Alle medlemmer af FSFI kan møde op og afgive stemme. Og alle medlemmer kan opstille til en bestyrelsespost.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode, og suppleanterne er på valg hvert år. Konstitueringen sker direkte, hvor formanden og kassereren er på valg i lige år, mens næstformanden og to menige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Bestyrelsen 2024 - 2025

Deltagelse i bestyrelsesarbejdet er i udgangspunktet ulønnet, men medlemmerne modtager et honorar i overensstemmelse med forretningsordenen.

Læs mere her, hvis du er interesseret i bestyrelsesarbejdet?