Bliv medlem

Det laver bestyrelsen

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens FSFI's drift og for ansatte i sekretariatet.
Bestyrelsen arbejder med strategiske spørgsmål i forbindelse med foreningens virke og repræsenterer FSFI i samarbedet med DFR og i andre sammenhænge. Behandling af medlemssager og kvalitetssikring er også bestyrelsesopgaver.
Derudover sikrer bestyrelsen afviklingen af generalforsamlingen samt forskellige medlemsarrangementer. 

Typisk er der seks årlige møder og et overnatningsseminar, men også deltagelse i telefonmøder og udvalgsmøder er sammen med læsning af dokumenter nødvendige opgaver.

Overvejer du, om det er noget for dig at stille op til en bestyrelsespost, er du velkommen til at skrive til sekretariatet, der vil formidle kontakten til bestyrelsesmedlem, som gerne vil svare på dine spørgsmål.