Bliv medlem

Fagligt fællesskab

FSFI er en national sammenslutning af instruktører i førstehjælp, som ønsker at udbyde førstehjælpskurser godkendt under Dansk Førstehjælpsråds retningslinjer. Foreningen er også et fagligt fællesskab, hvor sparring og kvalitetssikring prioriteres højt. 
Mange af FSFI’s instruktører underviser i regi af egen virksomhed, er ansat i en kollegas virksomhed, eller de arbejder freelance på del- eller fuldtid.

Foreningen er samarbejdspartner for Dansk Førstehjælpsråd, hvilket betyder, at alle FSFI’s medlemmer samtidig er godkendte som instruktører ved Dansk Førstehjælpsråd. Dette betyder også, at medlemskabet vil ophøre for instruktører, som ikke vedligeholder deres kompetencer eller efterlever DFR’s retningslinjer.
FSFI er i foråret 2022 organisation for omkring 800 instruktører i førstehjælp.

Samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd (DFR)

Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser anvendes i mange forskellige sammenhænge. Eksempelvis er det DFR's uddannelser som er godkendte i kørekortbekendtgørelsen ifm. nyerhvervelse af kørekort til knallert og bil. Flere andre organisationer gør ligeledes brug af DFR's uddannelser herunder Klatreforbundet, Kano- og kajakforbundet mv.

For at være DFR-godkendt instruktør i førstehjælp skal man, udover at gennemføre  den formelle uddannelse, have en tilknytning til DFR gennem et medlemskab ved en organisation med samarbejdsaftale med DFR. Man kan som instruktør ikke være direkte medlem af Dansk Førstehjælpsråd men skal have tilknytningen gennem en godkendt samarbejdspartner.

Historien

Efter et par års fælles tumlen med tanker om en forening for selvstændige instruktører tog otte førstehjælpsinstruktører initiativ til at danne foreningen den 28. januar 2003. På det, der dengang var Bramsnæs Brandstation, blev de første vedtægter formuleret.
Herefter var Foreningen for Selvstændige Førstehjælps-Instruktører en realitet.

Godt teamwork og stædig vedholdenhed i foreningens bestyrelse og blandt medlemmerne gjorde, at vi efter nogle år kunne etablere en samarbejdsaftale med Dansk Førstehjælpsråd.

FSFI i dag

I dag er vi en stor skare af veluddannede og godkendte førstehjælpsinstruktører, der underviser i mange forskellige sammenhænge, udveksler viden og deltager på konferencer, førstehjælpsrelaterede arrangementer og kurser. Det betyder, at FSFI’s medlemmer i fællesskab rumer en stor faglig viden; ikke kun om førstehjælp, men også indenfor det præhospitale og sundhedsfaglige område.

Foreningens bestyrelse mødes ofte og har gennem sit løbende fokus med kvalitetssikring af foreningen, arrangementer for medlemmer og medvirken i mange samarbejder, udviklet FSFI til en vigtig aktør indenfor førstehjælpsområdet.

Endvidere har en stigende medlemstilgang og den større fokus på vejledning og informationsformidling til medlemmerne betydet, at FSFI nu har et sekretariat med en fuldtids- og en deltidsansat medarbejder.