Bliv medlem

FSFI’s  vision er

at stadig flere borgere er i stand til at yde en afgørende forskel ved sygdom og tilskadekomst.

FSFI’s mission er

  • at foreningen bidrager til, at kendskabet til førstehjælpsområdet udbredes i befolkningen.
  • at foreningens medlemmer bliver de foretrukne førstehjælpsinstruktører i Danmark.
  • at instruktørernes kompetencer jævnligt løftes og udbygges.
  • at FSFI bliver en toneangivende medspiller på førstehjælpsområdet.
  • at foreningen arbejder for et øget strategisk samarbejde med andre væsentlige aktører indenfor førstehjælpsområdet.

FSFI’s bestyrelse arbejder vedvarende med foreningens strategi og med kvalitetssikring af medlemmernes virke.
Bestyrelsen ser det som en væsentlig opgave at være i kontakt med medlemmerne og synlig på FSFI's arrangementer.