Bliv medlem

Generalforsamlingen er for alle medlemmer

FSFI afholder ordinær generalforsamling en gang årligt, som det er beskrevet i foreningens vedtægter
Find referat fra de enkelte år nedenfor.

Generalforsamlingen er en både hyggelig og vigtig dag i FSFI. Der er valg til bestyrelsen, og foreningens regnskab præsenteres sammen med beskrivende nedslag i året, der er gået.
Medlemmerne kan gennem dialog med bestyrelsen og resten af forsamlingen være med til at præge foreningens strategi og fokus. Alle kan i en periode op til generalforsamlingen stille forslag til vedtægtsændringer, mens spørgsmål og overvejelser kan vendes, når dagsordenen når til eventuelt.
Ikke mindst er dagen også en anledning til over en god frokost at møde kolleger fra hele landet. 
Traditionen tro startes dagen med et fagligt oplæg til inspiration for mange.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i i løbet af første halvdel af året; typisk i marts eller april. Covid-19 ændrede dette i 2020 og 2021, men nu er vi tilbage ved den vante placering i det tidlige forår. Lokationen er på skift øst og vest for Storebælt.

Nedenfor kan du finde referater og regnskaber fra de foregående år.
Den senest afholdte fandt sted den 9. marts 2024.
I 2025 mødes vi i det Vestsjællandske lørdag den 22. marts. 

Næste generalforsamling: 22. marts 2025

Nærmere information følger. 

Generalforsamling afholdt 9. marts 2024

Lørdag den 9. marts 2024

Dagens program 

  •   9.00: Kaffe, brød, udstillere og registrering
  • 10.00: Bestyrelsen byder velkommen
  • 10.15: Fagligt oplæg (materialer efterfølgende sendt til deltagere i dagens program)
  • 11.45: Pause
  • 12.00: Generalforsamling i FSFI
  • 13.00: Frokost - og tid til udstillere
  • 14.00: Generalforsamlingen genoptages

Indkaldelsen blev udsendt den 26. januar til alle medlemmer af foreningen.

Dokumenter:

Referat

Se den endelige dagsorden

Formandens beretning

Årsregnskab

Revisionsprotokollat 

Budget2023 og faktiske tal

Afholdt på
Hotel Comwell Kellers Park,

Generalforsamling afholdt 25. marts 2023

Generalforsamlingen lørdag den 25. marts 2023 på Konventum 

Find vigtige dokumenter her:

 

 

Dagens program var:

    9.00:    Registrering, formiddagskaffe og udstillere
    10.00:  Velkomst ved bestyrelsen
    10.15:  Oplæg ved Søren Bächler ; "Det ekstra gear".
    11.45:  Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
    13.00:   Frokostpause.
    14.00:   Generalforsamling fortsat.

Udstillere

Udstillere

Tak til udstillerne fra AP-Services og Hjertevagt 

Generalforsamling afholdt den 2. april 2022

Generalforsamlingen afholdt i 2022

Arrangementet fandt sted i Herning den 2. april og havde et godt fremmøde.
For dagens faglige oplæg om blødningsstandsning stod Lars Thesbjerg Kofoed, der er Chefsergent og myndighedsbefalingsmand ved Forsvarets Center for Sundheds og Sanitetsuddannelse .

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021

Arrangementet fandt sted i Sorø den 2. oktober og var grundet Covid-19 udskudt fra foråret.

For dagens faglige oplæg om hovedskader stod Mahmoud Albarazi, der er speciallæge i neurokirurgi.