Bliv medlem

Generalforsamlingen er for alle medlemmer

FSFI afholder ordinær generalforsamling en gang årligt, som det er beskrevet i foreningens vedtægter

Generalforsamlingen er en både hyggelig og vigtig dag i FSFI. Alle medlemmer kan stille op til bestyrelsesvalget, og foreningens regnskab præsenteres sammen med beskrivende nedslag i bestyrelsens arbejde i dét foreningsår, der er gået.
Medlemmerne kan gennem dialog med bestyrelsen og resten af forsamlingen være med til at præge foreningens strategi og fokus i den kommende tid. Alle kan op til generalforsamlingen stille forslag til vedtægtsændringer, og på dagen kan forsamlingen foreslå nye fokusområder og stille spørgsmål til bestyrelsen. Især er dagen også en anledning til over en god frokost at møde kolleger fra hele landet. 

Alle foreningens medlemmer kan tilmelde sig, og deltagelse er naturligvis gratis. Traditionen har de sidste mange år foreskrevet, at dagen startes med et fagligt oplæg til stor begejstring for mange.

Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes i i løbet af første halvdel af året; typisk i marts eller april. Covid-19 ændrede dette i 2020 og 2021, men nu er vi tilbage ved den vante placering i det tidlige forår. Lokationen er på skift øst og vest for Storebælt. 

Nedenfor kan du finde oplysninger om den næste generalforsamling, der afholdes på Sjælland den 25. marts 2023, og finde referater og regnskaber fra de foregående, hvoraf den senest afholdte fandt sted den 2. april 2022. 

Næste generalforsamling er den 25. marts 2023

Vi mødes på Sjælland

Generalforsamling lørdag den 25. marts 2023 foregår på Sjælland.
Vi mødes på Konventum nord for Helsingør.

En tidsplan kommer, men vi plejer at spise morgenmad og se på de udstillede forhandleres udstyr mellem klokken 9 og 10, inden bestyrelsen byder velkommen i konferencelokalet. 

Indkaldelse udsendes som nyhedsmail til alle medlemmer senest 6 uger før.

Du vil i ugerne og dagene op til kunne finde følgende her:

  • dagsorden
  • revisionsrapport og regnskab
  • budget
  • indkaldelse
  • formandens beretning
  • information om oplægsholder og tema
  • program for dagen
  • eventuelle indkomne forslag og kommentarer hertil

Efterfølgende vil du kunne:
se billeder, læse referatet og finde andre relevante dokumenter og links.

Generalforsamling afholdt den 2. april 2022

Generalforsamlingen afholdt i 2022

Arrangementet fandt sted i Herning den 2. april og havde et godt fremmøde.
For dagens faglige oplæg om blødningsstandsning stod Lars Thesbjerg Kofoed, der er Chefsergent og myndighedsbefalingsmand ved Forsvarets Center for Sundheds og Sanitetsuddannelse .

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen 2021

Arrangementet fandt sted i Sorø den 2. oktober og var grundet Covid-19 udskudt fra foråret.

For dagens faglige oplæg om hovedskader stod Mahmoud Albarazi, der er speciallæge i neurokirurgi. 

Generalforsamling tidligere år

Generalforsamlinger fra før

Åben arkivet her, hvis du er interesseret i at læse referater og se dokumenter fra de tidligere års generalforsamlinger.

Arkivet er ikke opdateret endnu men opdateres i løbet af efteråret 2022.