Bliv medlem

Lær førstehjælpskursus!

Der findes mange forskellige typer førstehjælpskurser.
 
Basisuddannelserne er generelle og sætter deltagerne i stand til at træde til ved hjertestop eller ulykker. Andre uddannelser er målrettede specifikke behov eller samfundsfunktioner og udviklet i samråd med relevante aktører. 

Du kan se alle mulighederne på listen over Dansk Førstehjælpsråds førstehjælpsuddannelser. Der kommer løbende nye uddannelser til. 

Henvend dig til en af FSFI's førstehjælpsinstruktører for at booke et kursus eller få vejledning til, hvilken uddannelse eller kombination af kursus-elementer, der er den rette for dig.

Find en førstehjælpsinstruktør.