Startdato:9. december 2024 12:00

Dispensation for vedligehold af instruktørkompetencer

Har du behov for at søge dispensation?
Udløber dit instruktørbevis med udgangens af 2024?
Og har alvorlig sygdom, udstationering eller lignende forhindret dig i at deltage i dit vedligeholdelseskursus for førstehjælpsinstruktører, er den 9. december den absolut sidste frist for indsendelse af din dokumentation og ansøgning.

Dansk Førstehjælpsråd skriver blandt andet:

  • Du skal minimum hvert 5. år deltage på vedligeholdelsesuddannelse.
  • Du skal fremsende bevis for vedligeholdelsesuddannelse til den organisation du er tilknyttet. Beviset skal indeholde fuldt CPR-nummer (DDMMÅÅ-XXXX).
  • Du skal søge om dispensation rettidigt hvis du er forhindret i at deltage i en vedligeholdelsesuddannelse. Du kan se hvilke årsager der giver anledning til dispensation i §4 i retningslinjer for instruktører.
  • De enkelte organisationer kan opsætte skærpede krav i forhold til ovennævnte.