Beviser udstedt i april

Vi har i dag udsendt fakturaer for førstehjælpsbeviser, som er udstedt i april 2023.

Hvilket kursus beviserne er udstedt for, og antallet af beviser pr. kursus fremgår af fakturaen.
Fakturaen sendes og stiles til den modtager og mailadresse, du på din profil på www.fsfi.dk har oplyst som din faktureringsadresse. Hvis du har valgt en alternativ profil til betalingen, får du selv en kopi, så du kan følge med.

Hvis du har registreret et betalingskort på din profil og tilmeldt det til automatisk betaling, sørger systemet selv for trække pengene. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, modtager du i stedet en faktura, som du selv skal sørge for at betale.
Vær derfor opmærksom på, om du efter faktureringen modtager en kvittering for gennemført betaling, eller en regning fordi den automatiske betaling ikke kunne gennemføres. I dette tilfælde skal fakturaen betales manuelt.

 

Næste fakturering af beviser

Beviser, der udstedes i løbet af maj måned, faktureres d. 19. juni.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til din faktura eller din betalingsstatus, er du velkommen til at kontakte Lene Nielsen på lbn@fsfi.dk eller ringe til sekretariatet i vores telefontid.