Beviser faktureret

FSFI har i går faktureret for førstehjælpsbeviser, der er udstedt i regi af FSFI i Dansk Førstehjælpsråds bevissystem. Faktureringen gælder udstedelser foretaget i perioden 1. april til og med 30. april 2024.

Hvilket kursus beviserne er udstedt for, og antallet af beviser pr. kursus fremgår af fakturaen.

Fakturaen stilles og sendes til den modtager og mailadresse, du på din profil på www.fsfi.dk har oplyst som din ønskede faktureringsadresse. Hvis du har valgt en alternativ profil til betalingen, får du selv en kopi, så du kan følge med.

Hvis du har oplyst, at du betaler via EAN, er fakturaen sendt til det indtastede EAN-nummer.


Husk at tjekke om dit tilmeldte kort udløber!
Det er en god ide via medlemsprofilen at tilmelde et betalingskort til fast betaling af udstedte beviser og måske også af kontingent-opkrævningerne.

Husk at dog lige at holde øje med, om kortet udløber!
Hvis det fakturerede beløb ikke kan trækkes på et tilmeldt kort, sender vores system en mail til den mailadresse, der er oplyst på profilen.
Det samme gælder, hvis der eksempelvis ikke er dækning nok for hele beløbet på det tilmeldte kort.
i disse tilfælde skal den medsendte faktura betales manuelt.


Hvis der er kommet gebyr på?
Når vi sender "rykker nummer 2", pålægges den oprindelige regning et gebyr. Generalforsamlingen har besluttet, at dette gebyr nu er 250 kroner. Gebyret bevirker, at den samlede regning (oprindelig faktura plus gebyr) kun kan betales ved hjælp af det FI-kort, som vi sender sammen med "rykker nummer 2".

Samtidig med udsendelsen af "rykker nummer 2" lukkes medlemmets adgang til at udstede beviser i bevissystemet. 

Næste fakturering af beviser 
Den næste fakturering er planlagt til at finde sted mandag den 17. juni, hvor vi fakturerer for maj måned. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål til din bevisfaktura eller til din betalingsstatus, er du velkommen til at kontakte Lene Nielsen på lbn@fsfi.dk eller du kan ringe til sekretariatet i vores telefontid.