Dansk Hjertestopregister 2023

Se årsrapport og infografik fra 2023

Rapporten fra Dansk Hjertestopregister viser blandt andet, at Danmark fortsat placerer sig i top i forhold til andre lande, når det gælder overlevelsen efter hjertestop uden for hospital. 
Overlevelsesandelen er dog stagneret de seneste år, så der er fortsat brug for nytænkning og forskning, der kan øge overlevelsen efter hjertestop i Danmark.