Endelig dagsorden foreligger

Der er nu under fire uger til årets generalforsamling i FSFI.
Den finder sted den 9. marts på Comwell Kellers Park ved Vejle Fjord.

Da der ikke er indkommet punkter til beslutning under punkt 5 på dagsordenen, er denne i overensstemmelse med foreningens vedtægter at betragte som endelig.

Bestyrelsen har til gengæld - via sekretariatet - modtaget nogle ønsker om emner, medlemmerne gerne vil vende med andre medlemmer eller høre bestyrelsen uddybe.
I forlængelse af, at beretningen fremlægges under punkt 2, er der naturligvis mulighed for at stille spørgsmål til bestyrelsens arbejde og strategi samt til året, der er gået i foreningen.
Under punkt 9; "eventuelt" er der mulighed for at bringe emner op til debat og spørge til andre medlemmers holdning til forskellige spørgsmål. 
Desuden plejer dagen at give gode muligheder for at foreningens instruktører kan netværke og møde nye samarbejdspartnere.

Det er opløftende at mærke den store interesse, som er for årets generalforsamling i foreningen. Både i form af medlemmernes spørgsmål og ikke mindst antallet af tilmeldte, der ser ud til at blive højere end de seneste år. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig 
Af hensyn til hotellets lokaler og køkken, er det nødvendigt at tilmelde sig.

Gå ikke glip af dagens oplæg . læs mere her.
 

Udstillere

Vi kan indtil videre byde velkommen til tre forhandlere af udstyr eller undervisningsmateriale, som gerne vil møde FSFI's medlemmer. 

Læs mere om:

Er du, dit firma eller en forhandler, du kender til, interesserede i at udstille på årets generalforsamling, så kontakt FSFI's sekretariat for at høre om der stadig er muligheder.