DFR søger instruktører til Idrættens Førstehjælpsdage

I forbindelse med et nyt initiativ, der gennemføres i efteråret 2024, søger Dansk Førstehjælpsråd førstehjælpsinstruktører. Koordinator af projektet er DFR's sekretariatsleder, Vibeke Rieneck, som har kontakt til en række idrætsforbund. Hun fortæller blandt andet:

"Idrættens Førstehjælpsdage går ud på at tilbyde klubberne et besøg af en frivillig førstehjælpsinstruktør, der på ca. en time oplyser om førstehjælp ved hjernerystelse.

Det er planen, at besøgene skal finde sted i sports- og idrætsklubber i hele landet som en slags stafet i september, oktober og november 2024. Målet er at koordinere i alt 30 besøg, og at en stor del af besøgene vil føre til, at der bliver afholdt førstehjælpskurser i klubben bagefter. "

Rent praktisk vil Vibeke koordinere de frivillige førstehjælpsinstruktørers besøg hos klubberne, så der findes en dato i en af de tre måneder, der passer begge parter. Desuden udarbejdes et info-ark vedr. hjernerystelse, som instruktørerne kan benytte. 

Læs mere her. 

Hvis du som medlem af FSFI er interesseret i denne mulighed, der kan medvirke til at skabe nye kontakter for dig, skal du kontakte Vibeke Rieneck. Skriv til vr@foerstehjaelpsraad.dk