I FSFI’s sekretariat svarer vi rigtig gerne på instruktørernes spørgsmål.
Her er to spørgsmål, der er dukket op en del gange på det seneste.

Skal jeg tjekke kursistens gamle bevis?
Hvis du skal undervise et hold, der skal have opdateret deres førstehjælpskursus, er det ikke dit ansvar at se kursisternes gældende bevis for basisuddannelsen. Faktisk er der ikke noget krav om, at de har et gyldigt bevis på kursustidspunktet på samme måde, som vi ellers kender det fra vedligeholdelseskurserne for førstehjælpsinstruktører.

Dansk Førstehjælpsråd anbefaler, at beviset fornyes efter to år.
Dette er således ikke et krav, men rådets anbefaling, som står nederst på beviset.

Til gengæld kan der være formelle (arbejds- eller uddannelsesmæssige) grunde til, at dine kursister, skal have fornyet deres førstehjælpsbevis. Endvidere er der naturligvis særlige tidsfrister i forbindelse med Færdselsrelateret førstehjælp og bestilling af køreprøve.

Som instruktør kan du naturligvis rådgive din kunde om de pædagogiske og faglige aspekter i kursusvalget set ud fra dine kursisters behov og den forhåndsviden, din målgruppe har.

Beviserne slettes i systemet efter 3 år, hvilket kursisten får en automatisk mail om fra bevissystemet.

Skal der CPR-nummer på beviset?
Hvis kursistens bevis skal benyttes i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal der være korrekt CPR-nummer påført. Ellers er det ikke muligt at booke en køreprøve.

Hvis kursisten skal bruge beviset i en kompetencegivende eller formel sammenhæng, er det et myndighedskrav, at der skal et CPR-nummer på beviset. 

Det er i sidste ende kursistens valg, om vedkommende ønsker at indtaste CPR-nummer, men dine kursister skal naturligvis vide, at der er nogle konkrete formål, et bevis uden CPR ikke kan benyttes til.
Du kan også oplyse kursisterne, at det kan være besværligt at få rettet beviset, hvis der ikke er de nødvendige oplysninger på det.

Hvis der ikke registreres med et fuldt CPR-nummer, skal man helt undlader at registrere noget i feltet. Det giver ikke mening at skrive de seks første cifre.

Når beviset er udstedt, kan kursisten logge på bevissystemet og her vælge forskellige udgaver af det. Med CPR, uden CPR og på engelsk.

Bevissystemet er indrettet således, at kursisterne ikke kan se hinandens CPR-nummer på oversigten.

Find svar på andre spørgsmål
Du kan finde mange svar og beskrivelser af, hvordan systemet virker, og hvordan du foretager rettelser og lign. i FSFI’s ”bevissupport” på medlemssiderne, når du logger ind. 

Vi svarer naturligvis også gerne på dine spørgsmål. Det kan være til både bevissystem, kvalitetskrav til undervisningsplanen samt den praktiske forvaltning af førstehjælpsundervisningen. Hellere et spørgsmål for meget, hvis du er i tvivl. Vi har også mulighed for at sende dig videre til et bestyrelsesmedlem, der kan tage en snak med dig, hvis du f.eks. gerne vil have lidt sparring til din undervisning.